Belirli Süreli Hizmet İş Birliği Sözleşmesi

Amaç : Bu sözleşme Müşteri & Ajans ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Sözleşmenin Tarafları:
(Aşağıda yer alan formda doldurulacaktır)
adresinde mukim
(Aşağıda yer alan formda doldurulacaktır)
(Müşteri olarak anılacaktır.)
Caferağa Mah. Moda Cad. No:92/3 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim Aytunç Baskan Creative Agency & Slayt Ajans LTD.ŞTİ (Dijital ve Reklam Ajans olarak anılacaktır.)
1. Konu ve Kapsam: Müşteri’nin marka tanıtımı için verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, çalışma şekil ve koşulları, üretilen reklam eserleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi bu Sözleşme’nin konusunu oluşturur.
2. Tarafların Yükümlülükleri: Dijital Ajans, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Müşteri ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi,
Müşteri’nin onayı olmaksızın, tanıtımını yaptığı ürün ve hizmetlerle doğrudan rakip durumda olan başka ürünlerin tanıtımını yapmamayı; Müşteri ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda Dijital Ajans’la her alanda
işbirliği yapmayı, özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Dijital Ajans’ı tek sorumlu olarak görmeyi; kabul ve
taahhüt eder.
3. Tanıtıma Güvenin Sağlanması: Müşteri, ürün veya hizmeti hakkında Dijital Ajans’a her türlü bilgi ve veriyi sağlar, Dijital Ajans da bu verilere dayalı doğru ve dürüst tanıtım ve marka içeriği üretir.
4. Gizlilik: Dijital Ajans, Müşteri’den aldığı ve/veya Müşteri adına yürütülen ve karşılığı Müşteri’ce ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, Müşteri’nin izni olmadan hiç kimseye vermemeyi/paylaşmamayı taahhüt eder. Müşteri isterse, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerden de bu taahhüdü Dijital Ajans aracılığıyla alınır. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir.
Aynı şekilde, Müşteri de Dijital Ajans tarafından kendisine sunulan içerik konsepti, metni, tasarımı, yazılımı ve ajans tarafından üretilen içeriği, tüm bu şekildeki yaratıcı çalışma ürünlerinin gizliliğine uymayı, kabul edilmeyenleri kullanmamayı ve üçüncü kişilerle Dijital Ajansın onayı olmaksızın paylaşmamayı taahhüt eder
5. Ajans Hizmetleri: (Aşağıda yer alan form bendinde belirtilen hizmet için geçerlidir.) (Aşağıda yer alan form bendinde belirtilmeyen kısımlar için aşağıda yer alan ajans hizmetleri geçersiz sayılacaktır)
5.1 Sosyal Medya Yönetimi
(a) Müşteri’nin, işlerini, işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel pazarını, rakiplerini, sürekli izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder
(b) Müşterinin markasına ait başta Facebook, Twitter, İnstagram mecraları olmak üzere, bununla sınırlı kalmayıp Google Plus ve Youtube mecralarına
yönelik üretilen tüm içeriklerin video ajansa geldikçe yönetilmesini, Marka birimleri tarafından temin edilecek olan ham içeriklerin derlenerek, sosyal medyaya uygun özgün içeriklerin oluşturulmasını, Her gün olmamak kaydıyla haftanın 7 gününü kapsayacak şekilde gerektiği zamanlarda aylık 15 içeriğin üretilmesi ve paylaşılmasını kapsamaktadır. Kaliteli içerik için doğru ve kaliteli bilgi ön koşuldur. Bu sebeple marka
ekiplerinden firmamıza iletilecek olan materyallerin (yazılar, görseller,sektörel bilgiler vb.) yoğunluğu ve kalitesi üretilen içeriklerin kalitesini belirlemede yüksek önem taşımaktadır.
(c) Dijital Ajans madde 5(b)’de belirtilen takibi gerçekleştirirken bir yandan da Müşteri ve Müşteri’nin ürünlerine gösterilen ilgiye ilişkin olmak üzere Müşteri’nin talep edeceği zaman aralıklarında ölçümleme yapar; yapmış olduğu ölçümleri rapor halinde Müşteri’ye sunar. Aynı zamanda ayın her son günü müşteriye raporlama sunmakla yükümlüdür.
5.2 Google SEO Çalışması
(a) Müşterinin web sitesi olan ilgili sayfa için Dijital Ajans SEO çalışması yapmayı kabul eder
(b) Dijital Ajans Google SEO, Harita Kayıt, Dijital Pazarlama Danışmanlığı, üzerine müşterinin işlerini yapmakla yükümlüdür.
(c) Talep edilen ürün özellikleri (Anahtar Kelimeler, Reklamın Yayınlanacağı Saatler, Ülkeler, İller ve Talep Edilen Bütçe, Harita Kayıt Bilgileri, SEO Teklif Kelimeleri) müşterinin bu istekleri destek@aytuncbaskan.com mail adresine e-posta yolu ile göndermek zorundadır. Ajans gelen bilgiler doğrultusunda müşterinin talebi doğrultusunda hareket edecektir.
(d) İşbu sözleşmenin imzalanmasını takiben; müşterinin hesapları aktif hale getirilir. Müşteri hesabının aktif hale gelmesine müteakip optimizasyon işlemleri başlatılır.
(e) Arama motoru Optimizasyon müşteriye ait 1 adet web sitesinin arama motorları tarafından algılanabilmesi ve bunun sonucunda uygun sıralamada yer alması için yapılan çalışmalar bütünüdür.
(f) Bunla ilgili öncelikle Aytunç Baskan Creative Agency, SEO Uzmanları tarafından Müşteri web sitesinin arama motorlarına uygunluğu kontrol edilir.
(g) Müşteri Web Sitesinin meta, keywords, ayarları yapılır ve talep ettiği anahtar kelimeler web sitesinin keywordslarına eklenir.
6. Onay, Yetki, Değişiklik/Düzeltme: 5’inci madde ve bentlerinde belirtilen hizmetler ve işler Müşteri’nin onayı olmadan başlatılamaz
(1) – Onay: Dijital Ajans, bir kampanya için Müşteri’nin genel onayını aldıktan sonra, tanıtım metni, kampanya ve fikirleri özel onaya sunar. Onay, önceden ya da sonradan yazılı olarak verilmiş veya elektronik posta haberleşmesi ya da dijital web sitesi üzerinden teyit edilmiş olmalıdır. Bu yazılı notlara tarafların belirleyeceği süre içinde itiraz edilmediği takdirde Müşteri’ce onay verildiği kabul edilir. Yazılı onayların işin başlamasından önce verilmesi asıldır. İvedi işlerde ise zaman darlığı nedeniyle istisnai olarak verilen sözlü onayların yazılı teyidi mutlaka iş bitmeden önce verilecektir
7. Değişiklik, Düzeltme ve Hatalar: Müşteri, medya planları veya yürürlükteki çalışmalar konusunda, yayından 2 (iki) gün öncesine kadar, değişiklik, düzeltme isteğinde bulunabilir . Bu durumda Dijital Ajans, mecralar ve aracılarla olan iş akitlerinden doğan zorunluluklarına uygun olarak, bu isteği yerine getirmeye çalışır. 48 Saat ve daha az bir süre kaldıktan sonra istenilen revizeler için ajans sorumluluk kabul etmez. Düzeltme nedeni Dijital Ajans’tan veya Dijital Ajans’ın bağlantı kurduğu üçüncü kişilerden kaynaklanmıyorsa veya Dijital Ajans açısından mücbir bir sebebe dayanıyorsa, Müşteri, ajansın üçüncü kişilerle iş bağlantılarından doğan harcama ve yükümlülüklerini karşılamayı kabul eder. Müşteri, yukarıda belirtilen gerekçelerle yapılan düzeltmelerden doğan harcama ve yükümlülüklerle ilgili olarak, ayrıca ajans hizmet payı öder.
8. Dijital Ajans Komisyonu ve/veya Ücretinin Kapsamı: Müşteri’nin Dijital Ajans’sa madde 5.1’deki ve 5.2 deki hizmetlerinin karşılığı olarak toplam ödeyeceği tutarlar aşağıdaki formda belirtilmiştir.
(b)-Proje Genel Ücret: Tasarım, Applikasyon, Yazılım, Mobil Uygulamalar, Organizasyonlar, Tercüman (çeviri), Fotoğraf Çekimleri, Video Çekimleri, Drone Çekimi ve Kurgu Montaj, Baskı ve Matbaa işleri vb. sözleşme dışında yer alan tüm hizmetler sözleşme ekinde ayrıca fiyatlandırılacak olup aşağıda yer alan formda belirtilmesi gerekmektedir.
(c)-Komisyon Uygulanmadan Fatura Edilecek Giderler:
(1)- Vergiler
(2)- Müşteri’nin işi için yapılan şehirlerarası ve yurt dışı seyahat giderleri.
9. Malzemenin ve Bağlantıların Devri: Mecralara teslim edilmiş olanlar dışındaki tanıtım malzemesi, Sözleşme’nin sona ermesini müteakip Müşteri’ye iade edilir. Sözleşme’nin yürürlüğü süresince bu malzeme Dijital Ajans tarafından 12 (ay) saklanır, sonra tarafların mutabakatıyla imha edilebilir. Ayrıca, Sözleşme sona erdiğinde, cari hesap bakiyesinin Müşteri tarafından ödenmiş olması kaydıyla, mecralarda ayrılan yer veya süreler ile üçüncü şahıslara verilmiş olan siparişler, yapılmış bağlantılar ve anlaşmalar ile bunlardan doğan hak ve yükümlülüklerin devredilmesi konusunda Dijital Ajans her türlü işbirliğini taahhüt eder. Sözleşme süresi sona erdikten sonra Ajans’ın projeyle bir bağlantısı kalmayacaktır.
10. Hakların Geçerliliği: Dijital Ajans hazırlanan çalışmaları kendine referans göstermek amacıyla süresiz olarak kendi sosyal ağları ve tüm dijital mecralarında kullanabilme yetkisine sahiptir. Dijital Ajans’ın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) gereğince sahip olduğu veya üçüncü kişilerden sözleşmelerle devraldığı mali haklar, bu sözleşmede belirlenen ücretin ödenmesi koşulu ile ve bu ücret ödendiği sürece, Müşteri’nin kullanımına açık olacaktır. Ajans tarafından hazırlanan tüm görseller, videolar vb çalışmaların tüm telif hakları süresiz olarak ajansa aittir. Ancak Müşteri bu mali hakları ve telifi devralmak isterse Dijital Ajans ile ayrıca makul bir bedel üzerinde anlaşmak zorundadır. Yukarıda anılan, kullanımı yada devri söz konusu olan haklar, FSEK’te belirlenen eser sahipliği ve yine FSEK’te belirlenen mali haklardır.
Dijital Ajans dışarıya yaptırdığı işlerde, varsa bu tür mali hakları, Müşteri’nin kullanımına sunmak üzere işi yapandan tümüyle ve koşulsuz olarak devralmakla yükümlüdür
11- Yasalar Karşısında Sorumluluk:
Dijital Ajans’ın bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluk kusurlu sorumluluktur.
12- Damga Vergisi:
İşbu Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi Müşteri tarafından ödenecektir.
13- Tebligat
Tarafların tebligat adresleri yukarıda belirtilenler olup, adres değişikliği yek diğerine yazılı olarak ve/ya dijital ortamdan mail üzerinden bildirilmedikçe
bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.
14- Sözleşmenin Sona Erdirilmesi
İşbu Sözleşme’nin feshi durumda yürürlükte olan işlerin bitirilmesi, karşılıklı mutabakatla düzenlenecek bir protokol ile yürütülür. Bu maddedeki ihbar süresine uymayan veya başka haksız nedenlerle sözleşmeyi
fesheden, karşı tarafın zararını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Zarara mahrum kalınan kazanç dahildir. Çalışma süresi içerisinde ajanstan memnun kalmayıp müşteri sözleşmeyi erkenden sonlandırırsa ajans mailin geldiği fesih tarihi itibariyle ödemenin tamamını değil, insiyatif dahilinde sadece kalan ayların ödemelerinin %50 sini müşteriye geçme tercihinde bulunabilir. Ödemeyi geçip yada geçmemek tamamen ajansın tercihinde olan bir durumdur.
Müşteri belirtilen süre içerisinde sözleşmeden cayarsa koşullara bakmaksızın ajansı maddi ve manevi zarara uğratacağından dolayı 150 Dolar cezai işlem ücretini vermek zorundadır.
15- Süre
İşbu Sözleşme aşağıda yer alan formda belirtilen tarihten itibaren belirtilen gün için sürelidir. Sözleşme Bitiminden 45 (kırk beş) gün önce feshi ihbar edilmedikçe ilgili günün sonunda hizmet sözleşmesi otomatik olarak sonlanacaktır.
16- Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul Kartal Adliyesi Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir. Tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatlarına dayalı olarak hazırlanan işbu Sözleşme proje başlangıç tarihi itibariyle başlayacak olup 16 (onaltı) maddeden oluşmak üzere 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Error: Contact form not found.

 

Sohbeti Başlat
Canlı Destek
Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve/ya yeni sipariş oluşturmak için bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.