ANLAŞMA TARİHİ  

MÜŞTERİ TAKİP FORMU

ADI VE SOYADI  
FİRMA ÜNVANI  
VERGİ NO / TC  
E-POSTA  
TELEFON NUMARASI  
İKAMETGAH veya FATURA ADRESİ  
WEB ADRESİ  
INSTAGRAM KULLANICI ADI  
ETKİNLİK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATİ  
SATIN ALINAN HİZMET  
 
 

ETKİNLİK ADRESİ

 
 

TESLİMAT SÜRESİ

 

 

BİZİ NEREDEN DUYDUNUZ?
Armut        Gigbi        Edvido        Sosyal Medya        Web Sitesi        Google        Basın/Medya        Referans        Diğer
                               

 

Diğer veya Referans Belirtiniz:

AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY HİZMET SÖZLEŞMESİ (Bundan böyle “Sözleşme” olarak da anılabilecektir.) Bir tarafta

 

……………………………………………………………………..

 

adresinde bulunan adresinde / faaliyet gösteren

 

………………………………………………………….

 

(Bundan böyle “HİZMET ALAN” olarak anılabilecektir.) ile diğer tarafta 19 Mayıs Mahallesi. Şemsettin Günaltay Caddesi, No:124-126 İpekay Apt. Kat:3 Daire:7 Suadiye/Kadıköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

HİZMET ALAN ile  AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY bir arada “Taraflar”, ayrı ayrı her biri “Taraf” olarak anılabilecektir.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

HİZMET ALAN’a ait marka tanıtımı için verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği belirlenmesi, çalışma şekil ve koşullarının belirlenerek dijital mecralar için fotoğraf çekimlerinin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

Verilen direktifler yazılı olarak onaylanarak ilerlemesi gerçekleşmektedir. işbu sözleşmenin diğer maddelerinde açıklandığı şart ve şekillerde yönetilmesi ve Sözleşme süresince aktif olarak dijital mecrada yer almasının sağlanmasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. HİZMETLER

AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY tarafından verilecek hizmetlerin kapsamı aşağıda sıralanmıştır ve tabloda “ ” işareti ile geçerliliği taahhüt edilmiştir:

(Lütfen Anlaşılan Hizmeti Seçiniz.)

* Sosyal Medya Hizmeti
* Kurumsal Web Sitesi Tasarımı  
* E- Ticaret Web Sitesi Tasarımı  
* Mobil Uygulama (aplikasyon)  
* Google SEO Çalışması  
* Ürün Fotoğraf Çekim Hizmeti  
* MEKâN ve Firma Fotoğraf Çekim Hizmeti  
* Gelin Damat Dış Çekim Hizmeti  
* Yenidoğan ve Bebek Çekim Hizmeti  
* Profesyonel Fotoğraf Çekim Hizmeti SATIN ALINAN PAKETTİR.
* Profesyonel Video Çekim Hizmeti  
* Tanıtım Filmi Çekim Hizmeti  
* Kurgu ve Montaj Hizmeti  
* Drone Fotoğraf Çekimi  
* Drone Video Çekimi  
* Online Reklamlar (ads, meta)  
* E-ticaret Uygulamaları Hizmeti  
* Baskı ve Matbaa Hizmeti  
* Organizasyon Hizmeti  
* Dijital Medya Danışmanlık Hizmeti  
* Grafik Tasarım Hizmeti  
* DİĞER HİZMETLER  

 

Anlaşılan Hizmetin Detayları Aşağıda Sıralanmıştır:

…..

7/24 Müşteri Hizmetlri Desteği (0850 346 0 811)

7/24 Ticket Desteği

 1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. HİZMET ALAN BAKIMINDAN

4.1.1. HİZMET ALAN; işbu Sözleşme konusu hizmetlerin verilmesine ilişkin bilgi, belge, içerik, materyal ve sairi AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’in talep ettiği tarih, düzen ve hiyerarşide teslim eder. İşbu sözleşme konusu işin ifası için gerekli materyal, bilgi, belge ve sairin AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’e teslim edilmemesi, geç, eksik ya da gerçeğe aykırı teslim edilmesi sebebiyle oluşacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlar nedeniyle AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY sorumlu değildir. HİZMET ALAN söz konusu nedenlerle işbu Sözleşme konusu hizmetin hiç veya gereği gibi verilememesi halinde AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve işbu Sözleşme konusu bedellerin tamamından sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.2. HİZMET ALAN, işbu Sözleşmenin konusunu oluşturan on-line sosyal medya platformlarda yapılan her türlü konuşmanın, paylaşımın, tartışmanın içeriğine bakılmaksızın AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY tarafından gözetlenebileceği ve denetlenebileceğini kabul eder ve bu anlamda gerekli tüm işbirliğini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Anılan gözetleme ve denetleme AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’in Sözleşmesel yükümlülüklerini daha iyi ifa etmesine yönelik olup, oluşacak herhangi bir durumda  AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’in hukuki, cezai veya idari herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir.

4.1.3. HİZMET ALAN fotoğraf çekimlerinde herhangi bir değişikliği değişmesini öngördüğü talep/leri ve taleplere ait materyalleri bilgi yoğunluğuna ve tolerans süresine bağlı olarak yayından 2(iki) gün öncesine kadar değişiklik ve düzeltme isteği talebinde bulunabilir. Tasarımsal konularda ise Hizmet Alan, grafik tasarım departmanından revize istemesi durumunda; Hizmet Alan, AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’e sadece 3 (üç) revize talep etme hakkı bulunmaktadır.

Süreli olan projelerde ise 2(iki) gün ve daha az bir süre kaldığı durumlarda istenen revizelerde AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’i sorumluluk kabul etmez.

4.1.4. Sosyal medya mecralarında dönemsel olarak düzenlenecek olan yarışma ve kurgularından HİZMET ALAN idari izinler dahil her türlü hukuki sorumluluktan münhasıran sorumludur. AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY sosyal medya üzerinden yapılacak olan çekiliş, hediye verilmesi vb. konularda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4.1.5. HİZMET ALAN, işbu Sözleşme kapsamında Sosyal Medya, reklam, ilan gibi her türlü içeriklerini ve görsellerini hazırlarken ve diğer her türlü sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirirken 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet edeceğini, bu kapsamda AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’e ve/veya üçüncü kişilere ait haklara tecavüz etmeyeceğini, bu anlamda verdiği bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu, söz konusu bilgi ve belgeleri gerektiği takdirde derhal AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’e göndereceği yazılı bildirimle güncelleyeceğini aksi halde her türlü idari, cezai ve hukuki sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple  AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde HİZMET ALAN, AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’nin uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir.  AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY in bu gibi durumlarda sözleşmeyi her türlü yasal hakkı saklı kalarak, haklı nedenle, derhal ve tek taraflı fesh etme hakkı saklıdır.

4.1.6. İş bu Sözleşme konusu reklâm hizmetinin sağlanabilmesi için hizmet satın alınması gerekli Google, Facebook ve sair üçüncü kişi ya da kurumlara yapılacak reklam bedeli gibi Sözleşmenin ifasına yönelik masrafların tümünden HİZMET ALAN münhasıran sorumludur.

4.1.7. HİZMET ALAN; AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’nin referans olarak HİZMET ALAN’ın ismini kullanabileceğini kabul, beyan ve tahhür eder.

4.2. AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY BAKIMINDAN

4.2.1. AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY, işbu Sözleşme’nin 3. Maddesinde sayılan hizmetleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.2. AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY, işbu sözleşme konusu hizmetlerin yürütülmesi, işin takibi vb. durumlar ile bu esnada ortaya çıkabilecek sorunların ve tereddütlerin giderilmesi için, sorumlu olduğu önceden bildirilen en az bir elemanını mesai saatleri içinde HİZMET ALAN için görevlendirebilir ve böyle bir durumda görevli çalışanını HİZMET ALANA bildirir. AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY, HİZMET ALAN için yetkilendirdiği elemanını HİZMET ALAN’ bildirmek kaydı ile her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Bu kişi gerektiğinde HİZMET ALAN’ın şirket bünyesinde bulunarak gerekli hizmetleri verecektir. AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY elemanını hangi günlerde HİZMET ALAN’ın şirket bünyesinde çalışacağını tek taraflı olarak ve her zaman değiştirme hakkı saklı kalarak belirler ve HİZMET ALAN bu anlamda anılan Elemanın Sözleşme konusu hizmetlere yönelik çalışmalarını ve iş takibini gerçekleştirebilmesi için her türlü alanı, ekipmanları, erişimleri vesair gerekli olan her türlü şeyi sunacak ve gerekli işbirliğinde bulunacaktır.

4.2.3. AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY, sosyal medya mecralarında yapılacak çalışmaların verimli ve zamanında olabilmesi için, ilgili içerik ve bilgilendirmeleri HİZMET ALAN ile birlikte karşılıklı ve yazılı olarak planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirecektir. Takvim dışındaki gelişmelerden HİZMET ALAN, AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’i ayrıca bilgilendirecek, HİZMET ALAN, bu konularda da karşılıklı mutabık kalınan zaman sürecinde aksiyon alacak ve görevlerini yerine getirecektir. HİZMET ALAN tarafından sağlanacak görsellerin bu zamanlamaya uygun olarak AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’e teslim edilmesi gerekmektedir. HİZMET ALAN tarafından sağlanacak materyal, içerik, bilgilendirme ve sairin AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’e geç teslim edilmesi,  AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’in bu sebeple takvime uyamaması halinde, projenin HİZMET ALAN’nın içeriği ve bilgilendirmeyi sağlamakta gecikmesi halinde işin uzamasından  AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY sorumlu tutulamaz. İçerik takvimi maksimum 2 haftalık olarak sunulacaktır. AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY, HİZMET ALAN’nın yerinde profesyonel olmayacak şekilde fotoğraf çekimi gerçekleştirilebilecektir. HİZMET ALAN’nın sosyal medya hesaplarına yapılan yorum/direk mesajlar en geç 2 iş günü içinde cevaplandırılacaktır. AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY, anılan içerik ve bilgilendirmelere ilişkin olarak bunları ön elemeye tutma, inceleme, dikkat çekme, eleme, değiştirme, geri çevirme veya herhangi bir hizmet kapsamından çıkarma haklarına haizdir.

4.2.4. HİZMET ALAN’nın talebi üzerine kendisine ait sosyal medya alanlarındaki işlem yetkisinin yöneticiler veya çalışanlarına verildiğinde; yönetici veya çalışanları, yönetici yetkilerine uygun davranacağını ve bu anlamda oluşabilecek her türlü sorumluluktan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Sosyal medya mecralarının şifreleri güvenlik sebebiyle sadece AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY tarafından muhafaza edilecektir.

4.2.5. Mecralara teslim edilmiş olanlar dışındaki tanıtım malzemesi, Sözleşmenin sona ermesini müteakip Hizmet Alan’a iade edilir. Grafik Tasarım ve Logo Projelerinde ise Logonun tüm vektörleri Hizmet Alan’a dijital ortamda teslim edilir.

 1. FİYAT ve ÖDEME KOŞULLARI

5.1. İşbu Sözleşmenin 3. maddesinde anılan işlerin karşılığında, AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY tarafından aylık/tek seferlik

………………. TL (…………………………….……………. Türk Lirası) + KDV olacak şekilde fatura düzenlenecektir. Fatura işbu sözleşmenin imzalandığından sonraki 20 iş günü içerisinde

kesilir ve HİZMET ALAN fatura tarihinden itibaren 1 (bir) gün içerisinde fatura bedelini aşağıda belirtilen AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’e ait banka hesabına ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar anılan vadenin kesin vade niteliğinde olduğu hususunda mutabıklardır. Ödemelerin gecikmesi, eksik veya hiç yapılmaması durumunda AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY, her türlü hizmetini durdurma, hizmeti geri çekme veya işbu Sözleşmeyi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydı ile haklı nedenle, tek taraflı ve derhal feshetme hakkına sahiptir.

Hizmet Alan için yapılan şehirlerarası veya yurt dışı seyahat giderleri ile damga vergisi Hizmet Alan’ın ödeme sorumluluğundadır.

HESAP BİLGİLERİ:

AKBANK

Aytunç Baskan

TR59 0004 6003 8988 8000 1939 98

5.2. Türk Lirası ile satılmayan hizmetler için, ücret fatura tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir. HİZMET ALAN, döviz üzerinden satışı yapılan hizmetlerin kura bağlı fiyat artışını ve bu fiyatın, ödeme gününe ait dövizin TCMB’nin belirlediği efektif satış kuru olan Türk Lira karşılığı olan tutarın kendisine faturalandırılacağını AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’nin ayrı bir ihbar ve ihtarı gerekmeksizin peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’in işbu Sözleşmeden doğan alacakları için HİZMET ALAN aleyhine dava ya da icra takibi başlatmak durumunda kalması halinde; hiçbir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın yargıya konu olan alacaklar hakkında 5.1. maddesinde belirtilen vade tarihinden itibaren aylık %1 gecikme cezası uygulama hakkı vardır. İşbu hakkın kullanılması reeskont – avans faizi talep edilmesine engel değildir.

5.4. İşbu Sözleşmenin 3. Maddesinde anılan Hizmetlerin ekstra geliştirmelerine yönelik taleplerde; talep edilen Ek Hizmetler için hizmet bedeli -talebe istinaden yapılacak çalışma için hesaplanacak çalışma saatine bağlı olarak-

………….… TL (……………………………………… Türk Lirası)+KDV adam/saat olarak ücretlendirilecektir.

5.5. İşbu Sözleşmenin 3. Maddesinde anılan hizmetler dışında kalan farklı bir hizmet talep edilmesi halinde, bu duruma ilişkin ücretler taraflar arasında ayrıca bir sözleşme ile düzenlenecektir.

5.6. İşbu sözleşme dahilinde yapılan toplu ödemelerden sonra AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’den memnun kalmayan Hizmet Alan’ın sözleşmeyi feshetmeyi istemesi durumunda AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY iş kaybından zarara uğrayacağından AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY ‘e verilmiş olan toplu ödeme veya fesih tarihine kadar yapılan ödemeleri Hizmet Alan’a geri ödemekle yükümlü değildir.

 1. SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

6.1. İşbu Sözleşme, imza tarihinden itibaren ………. süreyle geçerlidir. Sözleşme bu sürenin sonunda kendiliğinden hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sona ermiş sayılacaktır. Tarafların yeniden sözleşme ilişkisine girmek istemeleri halinde taraflar arasında karşılıklı yeni bir Sözleşme ya da ek bir protokol yapılacaktır. Sözleşme süresi sona ermeden sözleşmeyi sona erdirmek isteyen taraf, diğer tarafa 2 (iki) ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunduğu takdirde tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu Sözleşmeyi sonlandırabilir. Sözleşmeyi 2 aydan az bir zaman diliminde sona erdirmek isteyen taraf sözleşme için anlaşılan tutarın % 25 oranında cezai şart ücretini ödemeyi kabul etmiş sayılır.

6.2. Sözleşme başlangıcında kabul edilen koşullar, yetkili kişinin değişmesi durumunda (işten çıkması, görevden alınması, sağlık durumunun değişmesi vs.) kabul edilmiş olan şartlar geçerliliğini koruyacaktır.

6.3. AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY verdiği hizmetler kapsamında işbu Sözleşme hükümlerini ihlal ettiği takdirde, HİZMET ALAN işbu durumu 7 gün içerisinde düzeltilmesini AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’e noter vasıtasıyla ihtar eder. İhtarın tebliği üzerine 7 gün içerisinde AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY durumun ihlal niteliğinde olmadığını gösterir veya durumun düzeltildiğini gösterir bilgi veya belgeleriyle birlikte yazılı veya sözlü olarak yanıt vermediği takdirde HİZMET ALANIN işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır.

6.4. AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY tarafından hazırlanan tüm görseller, videolar vb. çalışmaların tüm telif hakları süresiz olarak ajansa aittir. Ancak Hizmet Alan bu mali hakları ve telifi devralmak isterse AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY ile ayrıca makul bir meblağ üzerinde anlaşmak zorundadır. Anlaşılacak rakam minimum 1.500 $ (dolar) altında olamaz. İlgili meblağın ödenmesi durumunda AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY işbu sözleşmede yer alan projenin tüm telif haklarını Hizmet Alan’a vermiş olacaktır.

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1 Gizlilik; İşbu Sözleşme çerçevesinde, tarafların birbirlerinden doğrudan veya dolaylı şekilde elde ettiği veya edeceği, diğer tarafın işleri, projeleri, ürünleri, pay sahipleri veya yöneticileri, işleyişi, müşterileri ve sahibi olduğu ve/veya kullanmaya yetkili olduğu telif hakkı, patent, endüstriyel tasarım, ticari marka, ticari sır, know how (bilgi birikimi), bilgisayar programları, yazılımları, kaynak kodları ve bunların dokümanları, verileri, veritabanı, şifreleme teknikleri, süreçler, reklâm ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve pay sahiplerine ilişkin bilgiler, personel bilgileri, müşteri listeleri, fiyat listeleri, satış broşürü ve/veya katalog ve sair saha malzemeleri, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçilere ilişkin bilgiler, yöneticileri, çalışanları, temsilcileri veya alt tedarikçilerine ifşa edilen her türlü yazılı, grafik, elektronik veya makinede okunabilir bilgi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü teknik, ekonomik, idari, finansal (mâli) ve hukuki, yazılı veya sözlü bilgiler “Gizli Bilgi” anlamına gelmektedir. Kamuya mal olmamış, herkes tarafından bilinmesi mümkün olmayan ve işbu maddede tanımlanan tüm bilgiler gizli kabul edilir.

7.2 Taraflar, diğer tarafa ve işbu sözleşme kapsamında temin edilen bütün bilgi ve dokümanların saklanmasını ve korunmasını temin edeceklerdir.

7.3 Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında vakıf olduğu bütün gizli bilgileri tamamen gizli mahiyette tutacak, sözleşme’den doğan yükümlülüklerinin icrası dışındaki maksatlar için kullanmayacak, diğer tarafın önceden vereceği yazılı izin olmaksızın söz konusu gizli bilgileri üçüncü taraflara açıklamayacak ve ifşa edilen tüm gizli bilgilerin bağlı firmaları, yöneticileri, çalışanları, danışmanları ve alt yüklenicileri tarafından da gizli tutulmasını sağlayacaktır.

7.4 Taraflar işbu Sözleşme çerçevesinde elde edecekleri Gizli Bilgileri yalnızca işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası için kullanmayı, başka hiçbir amaçla kullanmamayı, hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşmamayı, ifşa etmemeyi, yaymamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı ve gizliliği korumak için her türlü önlemi alacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar aşağıdaki hallerin işbu gizlilik taahhüdünün ihlali sayılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. Gizli Bilgi’nin ifşa edildiği tarihte diğer tarafça hâlihazırda biliniyor ve bu durumun diğer Tarafça ispat edilebiliyor olması,
 2. Gizli Bilgi’nin kamuya mal olmuş bir bilgi olması,
 3. Gizli Bilgi’nin benzer bir gizlilik kısıtlaması olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan alınmış olması,
 4. Gizli Bilgi’nin yasal düzenlemeler veya kesin bir yargı kararı gereği ifşa edilmesi, zorunlu ise, Gizli Bilgi’yi veren tarafa önceden bildirimde bulunarak ve yalnızca ilgili yasal düzenleme veya ilgili kararın kapsamı ile sınırlı şekilde ifşa edilmesi,
 5. Gizli Bilgi’nin ifşası konusunda bilgiyi veren tarafın önceden yazılı veya sözlü izninin alınmış olması.

7.5 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dahi, işbu maddede yer alan gizlilik hükümleri yürürlükte kalmaya devam eder.

7.6 Taraflar birbirinden öğrendiği, elde ettiği veya elde edeceği her türlü kişisel veriyi diğer Tarafın önceden alınmış yazılı veya sözlü onayı olmaksızın yahut ilgili mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaksızın üçüncü kişilere aktarmayacak ya da ifşa etmeyecektir ve sözleşme ilişkisinin amacı dışında kullanmayacaktır. Bu yükümlülük sözleşme ilişkisi sona erdikten sonra da devam edecektir.

Taraflar bahse konu kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yalnızca aralarındaki ticari ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleyeceğini ve amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edeceğini taahhüt etmektedir. Taraflar, ilgili kişisel verinin kullanım amacı ortadan kalkmış ise ve/veya kanuni saklama süreleri sona ermiş ise bu kişisel verileri mevzuata uygun olarak silecek imha edecek ya da anonim hale getirecektir.

Taraflar söz konusu kişisel verilere ilişkin diğer Taraf tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri talep edildiği şekilde diğer Tarafa sağlayacaktır ve diğer Taraf ve/veya ilgili kişi tarafından kişisel verilere ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talep edilen işlemlerin yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Taraflar sözleşme kapsamında öğrendikleri veya elde ettikleri kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

Sözleşme kapsamında Taraflar tarafından işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişilerce elde edilmesi halinde, Taraflar bu durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirecektir ve diğer Taraf tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri sağlayacaktır.

Taraflar sözleşme kapsamında diğer Tarafa iletebileceği kişisel verilere ilişkin olarak, ilgili kişilerden kanunların izin verdiği haller hariç olmak üzere; kişisel verilerinin işlenmesine dair açık rızayı (alınmasının zorunlu olduğu durumlarda) temin ettiklerini ve kişisel verilerin toplanması esnasında ilgili kişileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirdiğini beyan ve taahhüt eder. Bu şartlardan birine aykırılık halinde Taraflar, diğer Tarafın uğradığı her türlü zararı tazminle mükelleftir.

 1. SÖZLEŞMENİN-İŞİN DEVRİ

Taraflar, diğer tarafın yazılı izni olmaksızın işbu sözleşmeyi ya da sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir hak veya yükümlülüğünü üçüncü bir şahsa devredemez.

 1. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MAHİYETİ

Herhangi bir nedenle taraflar birbirinin çalışanı, ortağı ya da girişim ortağı sayılmayacaktır. Taraflar, kendi çalışan personeli, kendi işyeri ve donanımıyla ayrı ve bağımsız bir işveren ve organizasyondur. Taraflar arasında alt işveren ilişkisi yoktur.

Taraflar herhangi bir nedenle diğer tarafın temsilcisi, çalışanı, ortağı ya da girişim ortağı sayılmayacaktır. Taraflar, yazılı yetki ve onayı olmadan diğer tarafı bağlayamaz ya da yükümlülük altına sokamaz ve kendisini bu yetkilere sahip gibi gösteremez.

 1. MÜCBİR SEBEP

TARAFLAR’dan birinin kontrolü dışında gelişen ve o tarafın işbu sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız kılan mücbir sebeplerin varlığı halinde, TARAFLAR birbirlerini sorumlu tutamayacaktır. Mücbir sebep halleri; sayılanlarla sınırlı olamamak kaydıyla;

* Doğal afetler (yangın, deprem, patlama, su baskını),

* Savaş, çarpışma, ambargo,

* Terörist eylemler, isyan, sivil ayaklanma,

* Ulusal acil durum, grev, lokavt,

* İnternet erişimin yavaşlatılması veya yasaklanması,

* Büyük çaplı elektrik kesintileri,

* OHAL,

* Salgın/Pandemi

* Sözleşme konusu eylemin ifasının yasa koyucu tarafından getirilen yasal düzenlemeler sonucu imkansız hale gelmesi,

* Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’nin kontrolü dışındaki veya AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY tarafından öngörülemeyen nedenler gibi aynı sınıf veya türden olsun olmasın işbu sözleşmenin ifasını engelleyen ve etkilenen tarafın makul kontrolü dışında olan eylem veya olaylardır.

Bu durumlardan herhangi birinin meydana gelmesi halinde, mücbir sebep nedeniyle edimini yerine getiremeyen taraf, diğer tarafa sözleşme kaynaklı ediminin “mücbir sebep nedeniyle ertelendiğini” yazılı veya sözlü olarak bildirir. Mücbir sebep, yazılı veya sözlü ihbarın tebliğinden itibaren 1 ay içinde ortadan kalkmazsa diğer taraf sözleşmeyi o ana kadar hak edilen ücretler ve masraflar hariç olmak üzere başkaca bir ücret ödemeksizin feshedebilecek ve/veya sözleşme konusu hizmeti üçüncü bir taraftan talep edebilecektir.

 1. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE DELİL SÖZLEŞMESİ

11.1. İşbu sözleşme Türk Hukukuna göre düzenlenmiş olup, sözleşmenin uygulanmasından çıkacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Uyuşmazlıkların çözüm yeri İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleridir.

11.2. Bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’in ticari defter ile bunların müstenidatları ve her türlü kayıtlarının kesin delil olacağını taraflar peşinen kabul etmiştir. İşbu hüküm 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında kesin delil sözleşmesidir, sayılanlardan başka delil ikame edilemez.

 1. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

Sözleşmenin yapılması, yürütülmesi ve uzatılması ile ilgili her türlü vergi (Sözleşme damga vergisi dahil ve Sözleşme’nin tüm nüshaları için), resim, harç, fon ve bunun gibi her ne nam altında olursa olsun kanuni ödemeler ve bunlardan doğabilecek cezalar HİZMET ALAN’a aittir. İşveren, bu ödemelerin yapıldığını kanuni süreler içinde AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’e belgelendirmekle yükümlüdür.

 

 

 1. TEBLİGAT

13.1. TARAFLAR’ın birbirlerine karşı yapacakları her türlü bildirim Tebligat Kanunu’nun yürürlükte olan hükümlerine uygun olarak, işbu sözleşmede yazılı ticari adreslerine veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır.

 

 

 

HİZMET ALAN’ın

 

* Adı Soyadı : ………………………………………………..………..…………………….

 

* Firma Ünvanı: ……………………………………………..………..…………………….

 

* Vergi No ve/ya TC No: …………………..………………..………..…………………….

 

* Tebligat Adresi : ………………………….………………..………..…………………….

 

* Telefon Numarası : ……………………………………………………………………….

 

* Web Adresi : ………………………………………..…………………………………….

 

* E-Posta : …………………………………..……………….………………………………

 

AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’in

* Tebligat Adresi: Merdivenköy Mahallesi, Karaman Sokak, Demet Apt: No:20/13 Kadıköy/İstanbul

* Telefon Numarası : 0552 158 72 20 – 0850 346 0 811

* Web Adresi : www.aytuncbaskan.com / www.aytuncbaskan.com.tr

* E-Posta : hukuk@aytuncbaskan.com  Taraflar; adres değişikliklerinin olması halinde 15 gün içerisinde diğer tarafa bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Yeni adres bildirilmediği takdirde eski adrese yapılan tebligat ve yazışmalar geçerli kabul edilecektir.

13.2. Tarafların, sözleşmenin feshi veya rücuya yönelik ihbar ya da ihtarların geçerli olabilmesi için noter vasıtasıyla ile yapılması zorunludur.

 1. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK VE REKABET YASAĞI

14.1. İşbu Sözleşme, konusuyla ilgili olarak TARAFLAR arasında tüm ve tek sözleşme olup; işbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılacak değişiklik ve/veya eklemeler, yazılı olmadıkça geçersizdir.

14.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde, diğer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz nitelikte olması halinde, TARAFLAR bir araya gelerek iyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde aynı sonuca yönelik ikame bir hüküm düzenleyeceklerdir.

14.3. Taraflarca; işbu sözleşmeden kaynaklanan hakları, yetkileri veya ayrıcalıklarının herhangi birinin kullanılmaması veya bunları kullanmaktan kaçınması veya gecikmesi halinde bunlardan feragat edilmesi olarak yorumlanmayacak ve herhangi bir hak, yetki veya ayrıcalığın daha sonra kullanılmasını veya başka bir hak, yetki veya ayrıcalığın kullanılmasını engellemeyecektir.

14.4. HİZMET ALAN, işbu Sözleşmenin yürürlük zamanında veya herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra 3 yıl boyunca AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY bünyesinde çalışan veya dışarıdan  AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY ile işbirliğinde bulunan 3. Kişilerle çalışamaz, danışmanlık alamaz veya işbirliğinde bulunamaz. HİZMET ALAN’ın işbu maddeye aykırı davranması halinde ilk talepte derhal, nakden ve defaten yıllık veya tek seferlik yapılan sözleşme bedelinin %25 oranındaki bedeli AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY’e ödemekle yükümlüdür.

 

 1. SON HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme 15 (onbeş) ana maddeden ibaret olup, 2 (iki) adet asıl olarak düzenlenip,

…… /……. /……. tarihinde imzalanmıştır.

HİZMET ALAN AYTUNÇ BASKAN CREATİVE AGENCY
 

Adı Soyadı:

 

 

 

TC NO:

 

 

 

GSM Tel:

 

 

 

İmza:

                                              

Müşteri ve Aytunç Baskan Creative Agency (dijital ajans) işbu sözleşmeyi imzalayarak tüm maddeleri kayıt altına almış,

kabul ve taahhüt etmiş / onaylamış olup imza altına almıştır.